Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876

!Spoštovani bodoči člani Zadruge SES,

v zadnjih nekaj letih se je močno razvijala in spreminjala slovenska fotovoltaika. Z začetkom obratovanja lepega števila sončnih elektrarn so začeli teči večplastni postopki s ciljem realizacije gospodarskih zamisli s strani posameznih lastnikov. Nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije in vseh, ki želijo nuditi kakovostne storitve s tega področja, so ključnega pomena za uresničevanje načrtovanega delovanja sončnih elektrarn v predvideni življenjski dobi. Dozorela je ideja, da bi se kot eden izmed načinov, ki lahko pospeši gospodarske koristi lastnikov sončnih elektrarn, realiziral model medsebojnega sodelovanja z združitvijo sredstev ter ciljev preko zadružnega poslovanja, s katerim bi tudi pri nas zaživel zagonski steber razvoja socialnega in odgovornega podjetništva. Zato je na Ptuju dne 21. 2. 2014 s strani lastnikov 23 sončnih elektrarn na občnem (ustanovitvenem) zboru ustanovljena Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z. o. o. ali skrajšano Zadruga SES.

Zadruga je združenje članov, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo inštalirano sončno elektrarno. Njen namen je razvijati in pospeševati gospodarske koristi svojih članov, vendar na temeljih prostovoljnega pristopa in izstopa, demokratičnega in enakopravnega upravljanja ter sodelovanja. Princip zadruge je: ena sončna elektrarna, en član, en glas. Na ta način je zadruga zaščitena pred prevlado posameznih večinskih lastnikov in s tem tudi pred ”sovražnimi prevzemi”. Hkrati je zadruga takšna pravna oblika, ki je še posebej varna pred stečajem.

Člani zadruge razen pravic iz zadružnih pravil imajo še pravico, da za sebe in svoje sončne elektrarne pridobijo: pravno in strokovno pomoč, pravico do nakupa vseh potrebnih fotovoltaičnih komponent, servisiranje in vzdrževanje, projektiranje in meritve, centralni monitoring, varovanje in zavarovanje, organizirano reciklažo fotovoltaičnih elementov, strokovno usposabljanje in izobraževanje, dostop do zaščitenih delov spletne strani, itd. in to vse po članskih – privilegiranih – cenah.

Kapital zadruge je sestavljen iz poslovnih deležev vpisanih s strani članov. Višina obveznega deleža je odvisna od moči sončne elektrarne navedene v Registru deklaracij za proizvodne naprave. Tabela višine obveznega deleža. Razen poslovnih deležev članov, na podlagi katerih izkoriščajo svoje pravice, posamezni člani vpisujejo tudi dopolnilna sredstva financiranja v obliki podrejenih posojil, s katerimi se nato ti preko zadruge kot skupina ciljno udeležijo določenih projektov na področju fotovoltaike – energetike.

?Kako postati član Zadruge SES?

Postopek za sprejem v članstvo zadruge se začne po prejemu podpisane pristopne izjave bodočega člana na sedežu zadruge. Upravni odbor sprejme ali zavrne pristopno izjavo in o tem obvesti kandidata. Po prejemu pristopne izjave zadruga pošlje kandidatu gradivo, s katerim ga obvesti o možnostih sodelovanja, splošnih pogojih sodelovanja, članskih pravicah, obveznostih, itd. Član zadruge se postane s plačilom obveznega deleža.

Pozivamo vas, da na podlagi vašega interesa in možnosti postanete naš član ter skupaj z nami postanete del skupine, ki vidi nove potenciale in priložnosti na področju fotovoltaike.

Predsednik ZSES
Dušan Gvozdič

!Član zadruge za posamezno sončno elektrarno vpiše poslovni delež.
Obvezni poslovni delež za člana po eni sončni elektrarni znaša:

Št.Status članaMoč sončne elektrarneVišina vpisnega deleža
1Redni član1-10kW80€
2Redni član10-20kW130€
3Redni član20-30kW190€
4Redni član30-40kW240€
5Redni član40-50kW310€
6Redni član50-70kW390€
7Redni član70-90kW420€
8Redni član90-110kW480€
9Redni član110kW-150kW520€
10Redni član150-200kW560€
11Redni član200-300kW680€
12Redni član300-400kW760€
13Redni član400-500kW840€
14Redni član≥500kW1.000€

Član vplača delež v denarnem znesku, ki ga nakaže na račun zadruge.
TRR: SI56 1910 0001 1257 292 BIC:SZKBSI2X
Koda namena: OTHR Namen plačila: poslovni delež Referenca: SI00 (datum)
Prejemnik: Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o., Slomškova ulica 4, 2250 Ptuj, Slovenija.

Poslovni delež vplačajo člani takoj po sprejemu v članstvo. Ob celotnem vplačilu deleža zadruga izda članu pisno potrdilo. Pisno izjavo o vpisu obveznih deležev trajno hrani kot poslovno listino.
Iz posebej utemeljenih razlogov lahko upravni odbor na zahtevo posameznega člana podaljša rok za vplačilo deleža, dokler trajajo takšni razlogi, vendar največ do šest mesecev.

PRISTOPNA IZJAVA