Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876
Meritve in presoje

ELEKTROTEHNIČNE IN STRELOVODNE MERITVE

Pri obratovanju električnih naprav in inštalacij moramo skupaj v celoti upoštevati veljavni Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavba (UL .RS. Št. 41/2009), Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele ( UL. RS. Št. 28/2009) in Tehnične smernice TSG-N-003:2013 ter TSG-N-002:2013. Potrebno je narediti redni pregled sistema zaščite pred strelo in pregled električnih inštalacij sončne elektrarne z ustreznimi meritvami. Obseg pregledov in zapisnike moramo imeti za inšpekcijski nadzor inšpektorja pristojnega za varstvo pred požarom, za varnost in zdravje pri delu ter za energetiko.

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o., za svoje člane opravi vse preglede in izvede ustrezne meritve. Potrjeni in overjeni zapisnik o izvedenih meritvah predamo investitorju. O tem istočasno obvestimo pristojni inšpektorat.

Cena izvedbe kompletnih meritev za člane zadruge znaša 190 €.

Opravljene meritve strelovodne inštalacije imajo veljavnost 2 leti.

Opravljene meritve električnih inštalacij imajo veljavnost 8 let.

Cena izvedbe kompletnih meritev za lastnike sončnih elektrarn kateri niso člani Zadruge sončnih elektrarn Slovenije z.o.o. znaša 290 €.

Zadruga izvaja strelovodne in elektrotehnične meritve po naročilu.

Članom zadruge istočasno z meritvami strelovodne in elektrotehnične inštalacije izvedemo in dokumentiramo tudi meritve v skladu z VDE 0126-23. Storitev je brezplačna.

 

Nazaj
PRISTOPNA IZJAVA