Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876
Čiščenje in pregled PV modulov

ČIŠČENJE

Sončna elektrarna lahko brezhibno deluje več desetletij, a le pod pogojem rednega in strokovnega vzdrževanja. Vzdrževanje oz. servis bolj ali manj je nujno potrebno. Redno in kvalitetno vzdrževana sončna elektrarna deluje dlje in bolj efektivno. V vzdrževanje štejemo tudi čiščenje fotovoltaičnih modulov. Na vseh fotovoltaičnih modulih se sčasoma naberejo nečistoče- tudi v odvisnosti od okolice, vremena in naklona postavitve. Fotovoltaični moduli, ki so vgrajeni pod kotom manjšim od 15 stopinj, so dovzetnejši za nabiranje nečistoč in s tem na zmanjšanje proizvodnje električne energije.

Z primernim vzdrževanjem in čiščenjem se po naših izkušnjah proizvodnja električne energije lahko višja tudi do cca 15% ( odvisno od lege, vpliva okoljskih nečistoč, rednega čiščenja,..)
Zadruga izvaja čiščenje PV modulov vaše sončne elektrarne, pri čemer čistila NISO uporabljena. Čiščenje se izvaja z demineralizirano vodo, ki je popolnoma ekološka tako, da na rastline in podtalnico NI VPLIVA! Voda je s svojo dipolno molekulsko zgradbo( ima dislociran negativni in pozitivni naboj) topilo za polarne snovi, najbolj jo poznamo kot topilo za soli. Deminalizirana voda raztaplja tudi druge polarne nečistoče, tako da čiščenje in spiranje z čisto vodo pušča za seboj čiste površine brez lis.

 

Primer izračuna za čiščenje SE velikosti 340 m2; moči 49,92 kWp: višina objekta 4 m

340 m2…..a 1,1 €/m2 ………skupaj…374,00 €

Na objektu je potrebno zagotoviti vodovodni priključek in električni priključek 230 V.

V ceni čiščenja je zajet pregled ter servis nosilne konstrukcije in solarnih kablov sončne elektrarne ter strelovod objekta.

 

V letu 2015 izvedli smo čiščenje na 32% sončnih elektrarn članov zadruge.

Nazaj
PRISTOPNA IZJAVA