Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876

Zadruga javno poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe s področja fotovoltaike (projektante, dobavitelje opreme, banke, zavarovalnice, finančne ustanove, izvajalce gradbenih storitev, itd.), da ponudijo oblike medsebojnega sodelovanja v cilju kakovostnega izvajanja dejavnosti zadruge.
Namen partnerskega sodelovanja je v tem, da stranki s koordiniranim delovanjem
dosegata učinke, ki presegajo učinke, ki bi jih vsaka stranka dosegla v primeru, če bi
aktivnosti, ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun, izvajala sama in nekoordinirano.

Zadruga in izbrani partner oz. partnerji pred podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju izdelata poslovni načrt ter finančni načrt. V poslovnem načrtu so opredeljene aktivnosti, ki jih izvaja partner
in aktivnosti, ki jih izvaja zadruga. V finančnem načrtu so posamezne aktivnosti finančno ovrednotene.

Postanite naš partner, pišite nam na: info@zses.si

 

PRISTOPNA IZJAVA