Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876

Izvajamo obvezna testiranja električnih naprav po normah VDE 0100 T600 in DIN EN 62446. Ta standard je bil razvit izključno za fotovoltaične sisteme. Po vsakem pregledu se pripravi poročilo o preizkusu, v katerem se podajo informacije o vseh spremembah in morebitnih odstopanjih od predpisov.
Strelovodne meritve so po Energetskem zakonu potrebne na 2 ali 4 leta.
Meritve in testiranja izvajajo strokovno usposobljene osebe, ki za to delo ima zahtevano parametrirano opremo.

Pred priklopom sončne elektrarne na omrežje naredimo overjene strokovne ”Statične presoje in Požarne presoje”

Požarni načrt je obvezan za vse objekte, v katerih obstaja najmanj srednja ogroženost od požara. V takšne objekte se uvrščajo tudi sončne elektrarne. Naša strokovna oseba v sodelovanju s pristojno gasilsko enoto izdela takšen načrt.

PRISTOPNA IZJAVA