Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876

 • Net-metering

  Mikro sončne elektrarne za lastno rabo (Net-metering) ZA VAS IZVEDEMO CELOTNI POSTOPEK IZVEDBE SONČNE ELEKTRARNE ZA  SAMOOSKRBO (DO 11 KWH) OD SOGLASJA DO POSTAVITVE  NA KLJUČ VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV SAMOOSKRBE Investitor ( ali njegov pooblaščenec ZSES)  pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno Enotno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev (6. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz DO električne energije, Uradni list RS, št. 126/07 (v [read more]

 • Projektiranje in načrtovanje

  Zadruga izvaja vse faze nastajanja sončne elektrarne: – idejno zasnovo projekta (IDZ), – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), – projekt za izvedbo (PZI), – projekt izvedenih del (PID), – obratovalna navodila, – ekonomsko-finančni projekt, – pridobivanje vseh soglasij in – izvajanje administrativnih postopkov. [read more]

 • Izvedba SE “na ključ”

  Zadruga vam nudi izgradnjo sončne elektrarne na ključ. Spremljamo in pomagamo vam skozi celoten potek projekta, načrta, izgradnje in zagona sončne elektrarne. Za vas izdelamo: Idejni projekt in načrt sončne elektrarne: • analizo sončnega obsevanja, • predlog tehnološke rešitve, • izračun pričakovane proizvedene električne energije, • vrednost investicije in • vračilno dobo investicije. Projekt za izvedbo PZI Pripravimo vso dokumentacijo, s katero za vas pridobimo potrebne dokumente za postavitev [read more]

 • Dobava in montaža opreme

  Dobavimo vam lahko različne module priznanih proizvajalcev kot so : Canadian Solar, Qcells, Kioto Solar,Longi Solar, JinKo Solar,…   Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge! Dobavljamo in montiramo fotovoltaične module, razsmernike, konstrukcijo, kable, konektorje in dodatke za nadzor ter optimalno delovanje sistemov. Imamo konkurenčne cene. Nudimo tudi svetovanje pri nakupu in izvedbi  kupljenih komponent. Za montažo elementov sončne elektrarne imamo ustrezne certifikate.   [read more]


 • Meritve in presoje

  ELEKTROTEHNIČNE IN STRELOVODNE MERITVE Pri obratovanju električnih naprav in inštalacij moramo skupaj v celoti upoštevati veljavni Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnične smernice TSG-N-003:2013 ter TSG-N-002:2013. Potrebno je narediti redni pregled sistema zaščite pred strelo in pregled električnih inštalacij sončne elektrarne z ustreznimi meritvami. Obseg pregledov in zapisnike moramo imeti za inšpekcijski nadzor inšpektorja pristojnega za varstvo [read more]

 • Vzdrževanje in servis

  Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika. Vzdrževanje in servis sončnih elektrarn s strani zadruge Redno vzdrževanje vašega objekta je del naše ponudbe. Zagotovili bomo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vaše sončne elektrarne. Storitve vzdrževanja med drugim vključujejo kontrolo modulov, razsmernikov, DC-AC opreme in kablov. Zraven tega je še potrebno ugoditi zahtevam, ki jih predpisuje zakon in [read more]

 • Čiščenje in pregled PV modulov

  ČIŠČENJE Sončna elektrarna lahko brezhibno deluje več desetletij, a le pod pogojem rednega in strokovnega vzdrževanja. Vzdrževanje oz. servis bolj ali manj je nujno potrebno. Redno in kvalitetno vzdrževana sončna elektrarna deluje dlje in bolj efektivno. V vzdrževanje štejemo tudi čiščenje fotovoltaičnih modulov. Na vseh fotovoltaičnih modulih se sčasoma naberejo nečistoče- tudi v odvisnosti od okolice, vremena in naklona postavitve. Fotovoltaični moduli, ki so vgrajeni pod kotom manjšim od [read more]

 • Centralni monitoring, analize in pregled

  Spremljanje vaše sončne elektrarne s strani zadruge Upravljavci ali lastniki fotovoltaičnih sistemov morajo varovati donosnost svoje naložbe ne glede na to, ali gre za velike fotovoltaične sisteme, posamezne sisteme ali ločene podsisteme. Za zagotavljanje prihodkov je zelo pomembno zgodnje odkrivanje napak in čim hitrejše odpravljanje napak. Učinkovito daljinsko spremljanje in analiza sistema je z našo pomočjo ter z uporabo napredne tehnologije podatkov uporabniku prijazno in hitro. Najboljša varnost, 24-urni [read more]


 • Sejmi

  VABILO NA SEJEM INTERSOLAR EUROPE 2017 31.05 – 02.06.2017 Za več informacij o sejmu kliknite na zgornjo fotografijo.   Zadruga sončnih elektrarn Slovenije, se je udeležila Pomurskega sejma energetike – ENGRA, od 26 – 29.3.2015 v Gornji Radgoni.     [read more]

 • Varovanje in zavarovanje

  ZAVAROVANJE Tveganja, ki so jim izpostavljene sončne elektrarne in jih je mogoče zavarovati, je smiselno prenesti na zavarovalnico. Zavarovanje sončne elektrarne krije uničenje, poškodovanje ali izginitev sončne elektrarne ali delov elektrarne. Nevarnosti, ki jih lahko zavarujete so: eksplozija, izliv vode, vandalizem, potres, požar, razbitje stekla, strela, strojelom, toča, vihar,.. Zavaruje se tudi obratovalni zastoj, ki je posledica materialne škode. Zadruga pri zavarovalnici sončno elektrarno svojega člana-Zavarovanca zavaruje kot Zavarovalec. [read more]

 • Izobraževanje in administrativna pomoč

  Zadruga izvaja: – nastavitev in vodenje poslovnih knjig, – administrativno pomoč in podporo pri vseh vrstah dokumentacije, – organizacijo strokovnih posvetovanj in seminarjev ter – izobraževanje za samostojno vodenje procesov pri delovanju sončne elektrarne. [read more]

 • Financiranje projektov

  Investicije v sončne elektrarne so sorazmerno visoke, zato v sodelovanju s finančnimi strokovnjaki svetujemo in urejamo projektno financiranje izvedbe sončnih elektrarn. Na voljo so različne oblike financiranja, od kredita Eko sklada do namenskih kreditov poslovnih bank  in od leta 2017 » Javni razpis k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo«. Sofinancira se [read more]


PRISTOPNA IZJAVA